Skip to content
Buto Nr.
Statusas
Plotas
Kambariai
M2 kaina
Kaina
A7
Laisvas
42.40
2
2600€
110240€
A8
Laisvas
51.19
3
2600€
133094€
A9
Parduotas
27.15
1
A10
Parduotas
27.53
1
A11
Laisvas
51.94
3
2650€
137641€
A12
Laisvas
42.40
2
2700€
114480€
B7
Parduotas
42.40
2
B8
Laisvas
52.10
3
2600€
135460€
B9

Rezervuotas

27.51
1
2700€
74277€
B10
Parduotas
27.53
1
B11
Laisvas
51.97
3
2600€
135122€
B12
Laisvas
42.40
2
2700€
114480€

Request
datasheet